Skip to content

IKC de Regenboog – Buitenschoolse opvang – SKAR

Namens ons team heet ik uw kind(eren) van harte welkom. Bij ons is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Benieuwd naar de sfeer op onze locatie of heeft u vragen? Kom gerust een keer bij ons kijken want dat vinden wij erg leuk!

Samen met het KDV, Peuterwerk en basisschool de Regenboog zijn wij IKC de Regenboog. Wij willen goed kunnen inspelen op de behoeften en ontwikkeling die past bij elke levensfase. Daarom zijn er drie leeftijdsgroepen op de BSO namelijk: Sprookjesbendegroep (4 en 5 jaar), gevestigd in school. De 2 groepen 7-Mijlslaarzen ( 6 t/m 8 jaar) en de Wilde bendegroep (8 t/m 12 jaar) zijn gehuisvest naast school.

Kinderen vanaf andere basisscholen dan ons IKC worden met de bakfiets opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers. De kinderen van het onderwijsgedeelte van ons IKC de Regenboog halen we lopend op omdat de school naast onze BSO gehuisvest is.

Bijzonder in ons sfeervolle gebouw is de grote lichtinval door de vele grote ramen. Op de vliering is ruimte gecreëerd voor de kinderen waar ze kunnen timmeren, schilderen of werken met de techniektoren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het bieden van een gezellige en veilige omgeving waar we voor alle kinderen iets te bieden hebben.

Lekker naar buiten!
Iedereen weet dat buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Buiten spelen kinderen op een andere manier doordat de ervaring van ruimte, weer, natuur, licht en ondergrond een heel andere is waardoor het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Buiten spelen vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden. Spelen in de buitenlucht draagt bij aan een goede gezondheid van kinderen. Het blijkt dat kinderen die regelmatig buitenspelen, meer tevreden zijn, beter eten, beter slapen en vaker een gezonder gewicht hebben. Bij kinderopvang SKAR geldt de afspraak dat buitenspelen zo vaak mogelijk gestimuleerd wordt. De meeste BSO-kinderen zullen elke dag naar buiten gaan. Ons motto: “Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!”

Gave activiteiten, door kinderen uitgekozen
Activiteiten die we aanbieden gaat in samenspraak met de kinderen zoals: knutselen, muziek, toneel, koken, buitenspel, vrij spelen, sport en dans.
Tijdens kind vergaderingen worden de kinderen gestimuleerd om hun wensen en ideeën naar voren te brengen wat activiteiten betreft. Voor activiteiten bij Kinderopvang SKAR geldt dat we ontwikkelingsgericht en kind volgend werken. Niet het resultaat telt, maar het proces er naar toe. Gaandeweg leren en ontdekken de kinderen veel en worden vele creatieve oplossingen bedacht. We leggen die momenten vast door het maken van foto- en/of beeldmateriaal om zo deze creatieve processen te documenteren. Ouders kunnen dan de inspanning, het plezier en de ontwikkeling van hun kind zien.

Ook tijdens vakanties iets leuks te doen!
In de schoolvakanties zijn wij hele dagen open. En dan komt er een vakantieprogramma uit. Hierin staat naast het programma, ook belangrijke praktische informatie over de vakantie. Voor u als ouder is het van groot belang dit van te voren goed door te nemen, aangezien we regelmatig op uitstapje gaan en dan met het openbaar vervoer reizen. We vertrekken soms wat vroeger om op tijd bij een activiteit te zijn. Verschillende activiteiten komen aan bod zoals een bezoek aan het watermuseum, een sport en spel activiteit bij Thialf, naar de film, hutten bouwen, schminken, een creatieve activiteit met allerlei creatieve materialen, een workshop met allerlei proefjes doen met water en elektriciteit enz. Het vakantieprogramma wordt samengesteld in samenspraak met de kinderen. ( Zie de website van IKC de Regenboog BSO Skar onder downloads het actuele vakantieprogramma).Tijdens vakanties werken we samen met BSO Drakenburcht.

Voordelen voor ouder en kind
– Nauwe samenwerking in IKC De Regenboog;
– Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur;
– Elke vakantie een uitdagend en afwisselend vakantieprogramma;
– Een 41, 46 en 52 wekencontract is mogelijk;
– Elke dag naar buiten.

Op IKC de Regenboog BSO is het mogelijk om bloktijden af te nemen. Met de bloktijden willen we aansluiten aan de wensen van onze klanten door verschillende BSO-tijden aan te bieden namelijk:

Blok 1
14.30 – 16.00 uur
Blok 2
14.30 – 17.00 uur
Blok 3
14.30 – 17.30 uur
Blok 4
14.30 – 18.00 uur
Blok 5
14.30 – 18.30 uur

Voor meer informatie of het inschrijven van uw kind(eren) kunt u onze afdeling Klantcontact bereiken door te mailen naar klantcontact@skar.nl of door te bellen naar 0900 – 23 57 527.

Met vriendelijke groet,

Tessa Murre
t.murre@skar.nl