Ieder kind gaat naar de basisschool. Een belangrijke taak van onze school is het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. Ons leerlingvolgsysteem en de CITO-toetsen controleren vooral wat de kinderen kennen en kunnen. Natuurlijk zijn deze cognitieve vaardigheden heel belangrijk ter voorbereiding op de middelbare school, maar kinderen ontwikkelen zich ook op andere vlakken. Hierbij denken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling. Op die vlakken richt Rots en Water zich. Op IKC de Regenboog wordt Rots en Water (twee)wekelijks gegeven in groep 1 t/m 8.

Het doel
Het Rots en Water programma is een effectief programma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop. Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te hebben in jezelf en in anderen. De training geeft de kinderen handvatten om voor zichzelf en voor anderen op te komen.
We zien dat de kinderen weerbaar worden. Weerbaar zijn werkt preventief tegen pesten, geweld en andere vervelende situaties. Rots en water draagt ook bij aan een positieve sfeer in de groep.

Betekenis van Rots En Water
Bij deze methode staat Rots voor spierspanning, je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Tijdens de trainingen leer je Rots te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om Water te gebruiken in het contact met anderen.

Inhoud van de training
Een Rots en Watertraining schept een veilige omgeving waarin kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun gedrag en de principes van een goede houding. Kinderen leren wat sterk en bewust sociaal gedrag is. Ze leren op zichzelf te vertrouwen en hun energie op een positieve manier te gebruiken.

Bij de trainingen komen veel onderwerpen aan bod. Enkele daarvan zijn:

  • Lichaamshouding en sterk staan;
  • Lichaamstaal; wat straal je uit;
  • Ademhaling, stemgebruik en het maken van oogcontact;
  • Het voelen en aangeven en eventueel fysiek verdedigen van eigen grenzen;
  • Het aanvoelen en respecteren van de grenzen van een ander;
  • Zonder geweld problemen oplossen.

De training kent veel fysieke werkvormen. Werkvormen die gebruikt worden zijn:

  • Competitiespellen waarin de fysieke aspecten van weerbaarheid worden geoefend;
  • Fysieke training waarin zelfverdediging wordt geoefend en oefeningen gedaan worden om kracht, conditie en zelfvertrouwen te vergroten;
  • Rollenspellen waarin de verbale aspecten van weerbaarheid worden geoefend;
  • Kringgesprekken waarin kinderen kunnen nadenken en praten over hun eigen handelen en de gevolgen daarvan.

Rots en Water trainers en begeleiders
Alle vaste medewerkers van het onderwijsgedeelte van IKC de Regenboog zijn gecertificeerd om Rots en Water lessen te geven. Daarnaast zijn twee medewerkers geschoold als Rots en Water trainer, zij dragen zorg voor de borging en aansturing van het Rots en Water programma in onze school.