De kracht van het verschil!

​Human Dynamics (HD) is een gedachtegoed afkomstig uit Amerika, ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne.

​HD gaat om inzicht in fundamentele kenmerken en behoeften. Wat heeft een mens nodig om zich te ontwikkelen? HD gaat over inzicht in de onderliggende patronen die het menselijke gedrag aansturen. Die patronen worden aangestuurd door drie principes: mentaal, emotioneel en fysiek. We beschikken allemaal over deze principes, maar iedereen heeft een eigen combinatievorm en dat maakt ons tot wie we zijn!

Op IKC de Regenboog is iedere werknemer opgeleid om het gedachtegoed van HD in de dagelijkse praktijk te benutten. Het gedachtegoed van HD geeft ons de mogelijkheid om met een open blik, zonder waardeoordeel, naar verschillen te kunnen kijken en deze verschillen te waarderen.

Diferenci gaat nog een stapje verder. Het is een praktische vertaalslag, waarin we mogelijkheden creëren, zodat de kracht van het verschil zijn werk gaat doen. Essentieel hierin is het aansluiten en afstemmen op de ander. Hiervoor is een open houding nodig waarin je verschillen bespreekbaar maakt en met elkaar op zoek gaat naar mogelijkheden om beter en fijner met elkaar samen te werken en om te gaan. Verschillen tussen mensen zien we niet als lastig, maar als een uitdaging en een manier om nog beter het beste in elkaar naar boven te halen. 

In ons onderwijs zien we HD terug in de manier waarop we elkaar aanspreken, naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen en feedback geven. De ene leerling is tijdens een project vooral onderzoekend bezig in z’n eentje, de ander wil graag brainstormen en sparren in een groepje. De één wil graag samen met anderen actief een spel spelen op het plein, de ander geniet van dit samenspel op een afstand. De ene leerling heeft het ’s morgens nodig om even met de leerkracht te kletsen voordat de dag goed kan beginnen, de andere leerling loopt het liefste ongezien de klas binnen en wil even alleen aan zijn tafel in een boek duiken…

Deze verschillen leren zien en waarderen geeft ons nog meer kansen om onze leerlingen beter te begrijpen en te begeleiden binnen hun eigen mogelijkheden.