De visie van IKC de Regenboog op het technisch leesonderwijs is het ontwikkelen van zelfstandige, gemotiveerde lezers die kunnen stillezen, lezen om te leren en voor hun plezier lezen. Lezen, letters en boeken zijn leuk! De techniek van het lezen is steeds verbonden met leesbegrip, leesbeleving en het opbouwen van kennis van de wereld.
Bij het aanbieden van ons technisch leeronderwijs werken wij volgens de leerlijn Technisch Lezen van LIST (Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak).
Elke ochtend start de hele school, groep doorbrekend, om half 9 met LIST. In de groepen 1/2 wordt interactief voorgelezen en worden er diverse lees- en letteractiviteiten aangeboden om de beginnende geletterdheid te stimuleren. In groep 3 worden alle letters en klanken aangeboden en leren alle kinderen lezen, hiervoor maken we gebruik van de leesmethode: “Lijn 3”. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gelezen in leesboeken. Leerlingen die nog geen eind groep 4 AVI niveau hebben behaald, lezen in een HOMMEL groep. In de HOMMEL groep wordt in duo’s of samen met een tutor hardop gelezen. Leerlingen die AVI E4 hebben behaald, lezen in een stilleesgroep. Bij deze stilleeslessen geeft de leerkracht een miniles waarbij de leerkracht een stuk voorleest en de kinderen aan het denken zet over het boek wat gelezen wordt, vervolgens gaan kinderen zelf lezen in hun eigen boek.
IKC de Regenboog vindt het erg belangrijk dat de leesmotivatie groot is en investeert daarom het hele jaar door in goede leesboeken en een rijke leesomgeving.