Als Integraal Kindcentrum werken wij intensief samen met de SKAR en hebben wij op onze locatie diverse voordienen zoals de dagopvang, peuterwerk en voor- en naschoolse opvang. Daarnaast hebben wij na schooltijd een naschools aanbod met leuke workshops waar de kinderen aan kunnen deelnemen!