Ons Integraal Kindcentrum bestaat uit een dagopvang, peuterwerk, onderwijs en voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO). De dagopvang, peuterwerk, VSO en BSO zijn aangesloten bij de SKAR.