Skip to content
Jolanda Brinkhorst

Jolanda Brinkhorst | Gebiedsmanager kinderopvang SKAR

Mijn expertise

Samenwerken met alle professionals in ons IKC-team waardoor we verbinding vinden en kinderen op weg helpen naar een betekenis vol leven!

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

IKC de Regenboog is een fijn kind Centrum om elke dag te mogen werken! Het is een veilige en leuke plek voor kinderen en medewerkers om te ontmoeten, ontdekken en om te ontwikkelen.

Op IKC de Regenboog kan iedereen zich thuis voelen!

Sandra Roelofs

Sandra Roelofs | Pedagogisch medewerker babygroep roze

Mijn expertise

Ik draag graag zorg voor de kinderen, een veilige plek en betrokkenheid voor ieder kind op zijn eigen tempo en manier.

Ook draag ik graag zorg voor alle rooster technische en administratieve taken.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog omdat er een prettige sfeer heerst en we samen met elkaar willen werken aan een goede samenwerking. ik ben trots op ons allemaal omdat een ieder zich op zijn eigen manier en met zijn eigen talenten inzet voor ons IKC.

Gertina Helweg

Gertina Helweg | Pedagogisch medewerkster Peuterwerk en BSO

Mijn expertise

Samenwerken aan ontwikkeling / begeleiden van kinderen en samen plezier hebben.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog. Samenwerken met school, kinderopvang, peuterwerk en BSO. Een veilige situatie bieden door erkenning. Ieder mens heeft zo zijn talenten.

Tugba Saglam

Tugba Saglam | KDV IKC Regenboog Babygroep roze (0-1 jaar)

Mijn expertise

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen door samen nieuwe dingen te ontdekken en hun gevoel te geven dat ze ‘thuis’ zijn. Dit doe ik door leuke dingen met ze te ondernemen, zoals liedjes zingen, knutselen en lekker buiten te spelen. De kinderen mogen zijn wie ze zijn ze leren door ontdekking en  ieder kind is UNIEK.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Het is een school waar kinderen en begeleiders uitgedaagd worden. Mijn passie ligt bij het werken met kinderen omdat, de samenwerking met ouders, het bieden van veiligheid en vertrouwen, het overdragen van waarden en normen, aansluiten bij de kinderen en ze op die manier begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling, respect hebben voor eigenheid en autonomie en het respect voor diversiteit. Ieder kind wordt gezien en gehoord en kan zich zelf zijn. Daarom spreekt IKC Regenboog samenwerking van alle leeftijden mij aan.

placeholder

Sabine Kievit | Pedagogisch medewerker op dreumes groep geel

Mijn expertise

Creatief, oog voor de behoefte van het individuele kind.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

We kunnen op deze manier samenwerken aan 1 doel, het beste uit onze kinderen te halen! Een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor kinderen  van 0 tot 12 jaar waarin ze op kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Het is geweldig om ze, nadat ze 4 zijn en ons verlaten, ze toch nog verder te zien groeien.

Remco van Bolderen

Remco van Bolderen | Pedagogisch medewerker dagopvang

Mijn expertise

De ontwikkeling van het kind stimuleren via spelenderwijze activiteiten.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik vind het mooi om te zien dat kinderen groeien in bepaalde aspecten. Alle kinderen kunnen zichzelf zijn en ontwikkelen zich op hun eigen tempo. Ik ben trots op de samenwerking van ons team en er hangt een fijne sfeer op onze locatie.

Carla Verhoeven

Carla Verhoeven | Pedagogisch medewerker babygroep roze

Mijn expertise

Mijn expertise is dat ik het belangrijk vind om kinderen veiligheid en zorg te bieden. Ieder kind is uniek en ik vind het mooi om ze in hun eigen tempo te begeleiden en te stimuleren.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog omdat door het IKC er een mooie samenwerking is ontstaan, waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en elkaars ruimtes. Voor de kinderen zijn de overgangen makkelijker, je hebt een doorgaande lijn en je kunt de kinderen nog lang blijven volgen.

placeholder

Elise Lamers | Pedagogische medewerkster

Mijn expertise

Stimuleren en begeleiden van kinderen in hun eigen tempo.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Kinderen de mogelijkheid bieden om in dezelfde omgeving te spelen en leren. Kinderen kennis te laten maken met school voordat ze 4 jaar d.m.v. peuterwerk, kijkje in de klas, vieringen etc.

Renate van Zwam

Renate van Zwam | Pedagogisch medewerker

Mijn expertise

Mijn expertise is oog hebben voor het individuele kind en VVE

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Omdat we samenwerken aan een gezamenlijk doel  zodat  de kinderen zich op een optimaal mogelijke manier kunnen ontwikkelen.

Samantha Kleintjes

Samantha Kleintjes | Pedagogisch medewerkster IKC de Regenboog peutergroep paars

Mijn expertise

Ik ben goed in het begeleiden en het volgen van de ontwikkeling van ieder kind. Ook draag ik graag bij aan het creëren van een goede sfeer op de groep en binnen ons team.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen van 0-12  jaar goed gevolgd worden. Ik ben er trots op dat de samenwerking steeds beter gaat.

Hetty Gosen

Hetty Gosen | Pedagogisch medewerker BSO-groep 7 mijlslaarzen en Wilde Bende 7 t/m 12 jaa

Mijn expertise

Plannen en organiseren van activiteiten en creativiteit stimuleren

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Het is een uitdaging om de kinderen na schooltijd activiteiten aan te bieden, die ze aanspreken.

Hierbij is het belangrijk om goed naar de kinderen te kijken en te luisteren waar hun interesse ligt en hier de activiteiten op aan te passen.

De creativiteit wil ik stimuleren door gebruik te maken van allerlei materialen, zodat de kinderen geïnspireerd worden om zelf hun eigen creaties te maken.

Ik ben trots op het enthousiasme en de inzet van ons Regenboog team om er samen één IKC van te maken.

placeholder

Marion Fölker | Pedagogisch medewerkster, Dreumes groep geel

Mijn expertise

Zorg dragen voor de kinderen, het begeleiden in hun ontwikkeling, elk kind op zijn eigen manier en tempo.

Aandacht en luisteren naar de kinderen, het welbevinden en betrokkenheid van elk kind.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Omdat we allemaal dezelfde visie en doel hebben, omtrent de kinderen en hun ontwikkeling, en dat met elkaar kunnen delen.

Daarom is samenwerken erg belangrijk, zodat we van elkaar weten wat elk kind nodig heeft, in zijn/haar ontwikkeling, maar ook wat wij van elkaar nodig hebben en daar ben ik trots op.

Dian

Dian de Goey | Pedagogisch medewerkster

Mijn expertise

Zorgzaam, creatief en gestructureerd

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk op IKC de Regenboog omdat hier ieder kind zichzelf kan en mag zijn. We zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen. Ik draag graag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Iedere leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen charmes.

Ik ben trots dat de kinderen met plezier bij ons komen en we ze dagelijks weer iets nieuws kunnen bijbrengen!

Sanne Nobbe-van Duren

Sanne Nobbe- van Duren | Pedagogisch medewerkster BSO IKC de Regenboog 7+

Mijn expertise

Kinderen zichzelf laten zijn en ze op een leuke manier iets te leren.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Doordat je met verschillende mensen werkt, leer je van elkaar steeds nieuwe dingen.

placeholder

Carla Nusselder-Janssen | Pedagogisch medewerkster groep geel (dreumesgroep)

Mijn expertise

Ik laat een kind in zijn/haar waarde. Ieder kind is uniek. Ik help en stimuleer kinderen in hun ontwikkeling, ieder in zijn eigen tempo.

Ik ben zorgzaam en heb geduld. Geef duidelijk grenzen aan, zodat het kind leert wat wel/niet kan.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Kinderen geven me voldoening en energie. Ik vind het mooi om de ontwikkeling van een kind te zien.

Op IKC de Regenboog kan dat. Van het begin dat ze binnen komen tot ze ons gaan verlaten. De verzorging, ontwikkeling, uitdagingen en liefde die wij bieden.

Daar heb ik maar mooi mijn steentje aan bij gedragen. Heerlijk.