Tessa Murre 2.0

Tessa Murre | Locatiemanager

Mijn expertise

Het samenbrengen van professionals binnen en buiten het IKC om samen aan een en dezelfde visie te mogen werken namelijk het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen!

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Het is mooi om in een kindcentrum te mogen werken waar kinderen van klein tot groot de mogelijkheid krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Een mooie groeiende samenwerking van onderwijs en opvang waarin we samen met de ouder(s) de ontwikkeling van de kinderen volgen, bijsturen of ondersteunen. Daar waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en vanuit welbevinden en betrokkenheid zich ontwikkelen.

Naomi te Velthuis teamcoördinator

Naomi te Velthuis | Centraal roostermaker

Mijn expertise

Een kundig team met een goed oog voor zorg, ontwikkeling van het kind en daarbij de huiselijke sfeer creëren. 
Daarbij draag ik zorg voor coördineren van het team en het rooster.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik vind het idee mooi om al onze kundigheid te bundelen binnen het IKC en er samen zorg voor te dragen dat kinderen zich zo goed kunnen ontwikkelen. Alle leeftijden onder “een dak” waarbij we de kinderen kunnen blijven volgen. 

Gertina Helweg

Gertina Helweg | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Samenwerken aan ontwikkeling / begeleiden van kinderen en samen plezier hebben.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog. Samenwerken met school, kinderopvang, peuterwerk en BSO. Een veilige situatie bieden door erkenning. Ieder mens heeft zo zijn talenten.

Simone - kopie

Simone Huisman | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Het creëren van een huiselijke, veilige en uitdagende omgeving waarin kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de regenboog omdat er een prettige sfeer is, zowel voor medewerkers als kinderen. Er is ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling. Het belang van het kind staat bij alle partijen vooraan.

Sabine

Sabine Kievit | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Creatief, oog voor de behoefte van het individuele kind.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

We kunnen op deze manier samenwerken aan 1 doel, het beste uit onze kinderen te halen! Een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor kinderen  van 0 tot 12 jaar waarin ze op kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Het is geweldig om ze, nadat ze 4 zijn en ons verlaten, ze toch nog verder te zien groeien.

Remco van Bolderen

Remco van Bolderen | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

De ontwikkeling van het kind stimuleren via spelenderwijze activiteiten.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik vind het mooi om te zien dat kinderen groeien in bepaalde aspecten. Alle kinderen kunnen zichzelf zijn en ontwikkelen zich op hun eigen tempo. Ik ben trots op de samenwerking van ons team en er hangt een fijne sfeer op onze locatie.

Carla Verhoeven

Carla Verhoeven | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Mijn expertise is dat ik het belangrijk vind om kinderen veiligheid en zorg te bieden. Ieder kind is uniek en ik vind het mooi om ze in hun eigen tempo te begeleiden en te stimuleren.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog omdat door het IKC er een mooie samenwerking is ontstaan, waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en elkaars ruimtes. Voor de kinderen zijn de overgangen makkelijker, je hebt een doorgaande lijn en je kunt de kinderen nog lang blijven volgen.

Elise

Elise Lamers | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Stimuleren en begeleiden van kinderen in hun eigen tempo.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Kinderen de mogelijkheid bieden om in dezelfde omgeving te spelen en leren. Kinderen kennis te laten maken met school voordat ze 4 jaar d.m.v. peuterwerk, kijkje in de klas, vieringen etc.

Renate van Zwam

Renate van Zwam | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Mijn expertise is oog hebben voor het individuele kind en VVE

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Omdat we samenwerken aan een gezamenlijk doel  zodat  de kinderen zich op een optimaal mogelijke manier kunnen ontwikkelen.

Samantha Kleintjes

Samantha Kleintjes | Pedagogisch professional BSO en peuterwerk

Mijn expertise

Ik ben goed in het begeleiden en het volgen van de ontwikkeling van ieder kind. Ook draag ik graag bij aan het creëren van een goede sfeer op de groep en binnen ons team.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen van 0-12  jaar goed gevolgd worden. Ik ben er trots op dat de samenwerking steeds beter gaat.

20220614_1254002

Marion Fölker | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Zorg dragen voor de kinderen, het begeleiden in hun ontwikkeling, elk kind op zijn eigen manier en tempo.

Aandacht en luisteren naar de kinderen, het welbevinden en betrokkenheid van elk kind.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Omdat we allemaal dezelfde visie en doel hebben, omtrent de kinderen en hun ontwikkeling, en dat met elkaar kunnen delen.

Daarom is samenwerken erg belangrijk, zodat we van elkaar weten wat elk kind nodig heeft, in zijn/haar ontwikkeling, maar ook wat wij van elkaar nodig hebben en daar ben ik trots op.

Dian

Dian de Goey | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Zorgzaam, creatief en gestructureerd

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk op IKC de Regenboog omdat hier ieder kind zichzelf kan en mag zijn. We zorgen dat kinderen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen. Ik draag graag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Iedere leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen charmes.

Ik ben trots dat de kinderen met plezier bij ons komen en we ze dagelijks weer iets nieuws kunnen bijbrengen!

Carla Nusselder

Carla Nusselder-Janssen | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Ik laat een kind in zijn/haar waarde. Ieder kind is uniek. Ik help en stimuleer kinderen in hun ontwikkeling, ieder in zijn eigen tempo.

Ik ben zorgzaam en heb geduld. Geef duidelijk grenzen aan, zodat het kind leert wat wel/niet kan.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Kinderen geven me voldoening en energie. Ik vind het mooi om de ontwikkeling van een kind te zien.
Op IKC de Regenboog kan dat. Van het begin dat ze binnen komen tot ze ons gaan verlaten. De verzorging, ontwikkeling, uitdagingen en liefde die wij bieden.
Daar heb ik maar mooi mijn steentje aan bij gedragen. Heerlijk.

Jalou Sommers

Jalou Sommers | Pedagogisch professional BSO en peuterwerk

Mijn expertise

Ik ben creatief, georganiseerd en ik kan kinderen stimuleren en uitdagen om zich te ontwikkelen

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog ,omdat ik het leuk vind om kinderen te stimuleren en iets nieuws te leren.
Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op zijn eigen manier.

Margreet

Margreet van Albeslo | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Zorgen dat een kind zich veilig, geborgen en gezien voelt zodat het zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik vind het leuk en fijn om te zien dat als een kind 4 jaar is, zich helemaal klaar voelt om naar school te gaan en dat het weinig tot geen spanning voelt bij de overstap van KDV naar school. Dit komt mede door de samenwerking tussen school en KDV/ peuterwerk.

wendy

Wendy van den Berg | Pedagogisch professional KDV

Mijn expertise

Ik kan heel goed de rust bewaren en straal dit ook uit. Ik benader elk kind als een individu.
En kijk naar wat het kind nodig heeft.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

We hebben een erg stabiel team. Het team is er voor de kinderen, ieder op zijn eigen manier.

Om de kinderen te kunnen zien opgroeien, en daar ons steentje aan bij te hebben mogen dragen vind ik heel fijn.

sharon.

Sharon van Elk | Pedagogisch professional KDV en BSO

Mijn expertise

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen door  mijn creativiteit te gebruiken.
Zorgen voor een veilige plek waar ieder kind zich thuis voelt.

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog, omdat ieder kind gezien wordt. Dit is een plek waar kinderen van 0-12 kunnen groeien en ontwikkelen in eigen tempo. Er is een fijne samenwerking binnen het team.

Maureen van merwijk BSO en peuterwerk

Maureen van Merwijk | pedagogisch professional BSO en peuterwerk

Mijn expertise

Mijn expertise is dat ik aandacht en zicht heb op ieder individueel kind in groepsverband en daardoor in kan spelen op wat hij of zij nodig heeft. Dit kan zijn meer rust, meer uitdaging even een gezellig gesprekje of even wat meer aandacht. Niet alleen “horen” maar vooral “luisteren”.  Een vertrouwde omgeving, waarbij ieder kind zichzelf kan zijn is het allerbelangrijkste. 
 

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Korte lijnen waardoor we samen zorgen voor de beste overgang van kinderen en het creëren en bieden van een omgeving waarin ieder kind zich vrij kan voelen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Lekker jezelf zijn en blijven en trots zijn op wie je bent!

Robin van Dam

Robbin van Dam | pedagogisch professional BSO en KDV

Mijn expertise

Kinderen veiligheid en geborgenheid bieden en het stimuleren van de ontwikkeling.
 

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

De kinderen krijgen ruimte voor eigen inbreng en we werken nauw samen met alle groepen. Dit zorgt voor een fijne sfeer op IKC de regenboog.

Tom Fré

Tom Frehé / pedagogisch professional BSO

Mijn expertise

De kinderen stimuleren op een uitdagende en creatieve manier

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk op IKC de regenboog, omdat ik plezier haal uit het werken met kinderen.
Daarnaast wil ik de kinderen een veilige en plezierige omgeving bieden waar ieder kind zichzelf kan zijn.
Linn Buurman

Linn Buurman | pedagogisch professional BSO

Mijn expertise

Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig en gezien voelt, door samen met het kind te kijken naar wat zijn of haar behoeftes zijn.
 

Waarom werk ik graag op IKC de Regenboog, wat maakt deze school uniek?

Ik werk graag op IKC de Regenboog omdat de sfeer hier tussen het personeel en de kinderen goed is.
Ook vind ik het fijn, dat per kind wordt gekeken naar wat hij/zij nodig heeft en het kind zichzelf mag zijn.