In de visie van IKC de Regenboog staat dat leren bij ons betekent dat er zowel gestructureerd gewerkt wordt aan taal en rekenen als aan identiteitsontwikkeling. Dit doen wij door structureel in elke groep aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van elk kind. In onze basis zit het gedachtegoed van Human Dynamics, hierbij staat de kracht van het verschil centraal en daar sluiten we op aan in onze lessen. Daarnaast geven wij  wekelijks lessen uit de methode KWINK, tweewekelijks Rots en Water lessen, vanaf groep 5 tweewekelijks lessen op het gebied van Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) door een gastdocent en volgen wij onze kinderen middels het sociale volgsysteem Zien!.


Elke week geven wij lessen uit de methode ‘Kwink’. Deze methode is een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Kwink heeft twee belangrijke pijlers:

  • Vijf bepalende groepsfases in een schooljaar: Forming (oriëntatie), Norming (normen, regels en gedragsverwachtingen), Storming (strijd om hiërarchie), Performing (klas wordt groep, in een veilig klimaat) en Adjourning (afscheid).
  • Vijf competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren, keuzes kunnen maken. Daarmee wordt sociaal-emotioneel leren, dankzij Kwink op school, leren voor het leven!

De methode Kwink heeft op de website ook een pagina ingericht voor ouders, hier kunt u leuke en actuele informatie vinden over de methode.

Klik hier voor meer informatie.