IKC de Regenboog is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De grondslag van de Regenboog is openbaar onderwijs. Elk kind is welkom, met welke geloofsovertuiging of culturele achtergrond dan ook. Op IKC de Regenboog hebben wij, naast het reguliere programma, een aantal pijlers waar wij erg trots op zijn: Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Human Dynamics, Rots en Water, het Leerlab, LIST en Engels. Voor meer informatie over de pijlers klikt u op het onderwerp. 
Wilt u meer informatie over IKC de Regenboog? Bekijk dan onze IKC-gids, hier staat uitgebreid beschreven hoe wij op IKC de Regenboog werken aan de optimale ontwikkeling van de kinderen en ons onderwijs.