Skip to content

Integraal Kind Centrum de Regenboog is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding, peuterwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar vanuit eenzelfde visie versterken in een multifunctioneel gebouw. IKC de Regenboog is een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. IKC de Regenboog bereidt kinderen voor op de volgende stap in de maatschappij.

wilt u een rondleiding?

Dat is zeker mogelijk! Deze vindt plaats na schooltijd met maximaal 2 personen en volgens de opgestelde richtlijnen. 

U kunt zich aanmelden door te mailen naar directieregenboog@stichtingatos.nl