In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt vanuit thema’s. Jaarlijks staan er verschillende thema’s centraal die
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: “Wij zijn de dokter.” of “Water:
vies en schoon.” In de groepen worden diverse activiteiten aangeboden die aansluiten bij het thema en samen
met de kinderen wordt er een themahoek ingericht om betekenisvol te kunnen spelen.

In de groepen 5 t/m 8 werken we vanuit de methode BLINK. BLINK is een geïntegreerde blinmethode voor
wereldoriëntatie waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek in thema’s aan bod komen.
Voorbeelden van thema’s zijn: “Aardse extremen” of “Typisch Hollands”.
Voor meer informatie over de methode BLINK ga naar: https://blink.nl/educatie/blink-wereld