We werken met de methode ‘Getal en ruimte Junior’. Deze methode spreekt ons erg aan omdat het werkt met
één leerdoel per week, inzetbaar is in alle groepen en goed aansluit bij onze populatie leerlingen. De methode
wordt ingezet vanaf groep 1 tot en met 8. Alle leerlingen maken de verwerkingsstof op papier. Daarnaast kunnen
leerlingen op hun Chromebook ook werken aan persoonlijke leerdoelen.
Het komende schooljaar krijgt het team nog een verdiepende training in het gebruik van de methode en worden
alle collega’s geobserveerd zodat we nog een extra kwaliteitsslag kunnen slaan. Voor meer informatie over de
methode ga naar: www.noordhoff.nl/basisonderwijs/rekenen/getal-en-ruimte-junior.