In groep 3 wordt dagelijks gewerkt vanuit de methode Lijn 3 waar ook aandacht is voor spelling en taal, deze methode
sluit goed aan bij STAAL zodat de overgang naar groep 4 zo klein mogelijk is.
In de groepen 4 tot en met 8 wordt spelling en taal gegeven uit de methode STAAL. In het
spellinggedeelte wordt expliciet aandacht besteed aan het aanleren van alle spellingstrategieën, maar ook voor
zinsontleding. De taalmethode werkt vanuit thema’s en in elk thema wordt naar een eindproduct toegewerkt.