Sinds een aantal jaar werken we op IKC de Regenboog met een plusklas oftewel ‘het Leerlab’.

Het Leerlab is een omgeving waarbij, naast extra verrijkingsstof in de eigen klas, één keer per week, onder begeleiding van een Leerlableerkracht, een vorm van uitdaging geboden wordt aan kinderen waarvan het Regenboogteam denkt dat zij meer- of hoogbegaafd zijn.

De kinderen gaan in het Leerlab op een veelal creatieve manier met verschillende opdrachten aan het werk. Ze krijgen te maken met het oplossen van raadsels en breinbrekers, werken aan proefjes en manieren van onderzoek waarbij ze gebruik moeten maken van hun analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden.

De kinderen helpen elkaar aan de hand van hun sterke eigenschappen of verschillende manieren van denken.

In het Leerlab wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen en het versterken van sociale vaardigheden. De kinderen doen oefeningen die het samenwerken versterken, of die een functie hebben op sociaal emotioneel gebied en stellen werkdoelen voor zichzelf op waar ze zowel in het Leerlab als in de klas aan kunnen werken.

Het opdoen van succeservaringen is belangrijk voor de kinderen. De kinderen lopen soms ook tegen uitdagingen aan, uitdagingen die veelal in henzelf zitten. Onder andere onzekerheid, faalangst, gevoeligheid en perfectionisme kunnen er voor zorgen dat het werken niet altijd gemakkelijk gaat. De kinderen gaan hun uitdagingen toch vaak aan en zetten weer stappen in de richting van succes en een positief gevoel over zichzelf.

De kracht van het Leerlab zit onder andere in het feit dat de kinderen spelen en werken met gelijken (peers). Ze kunnen zich met elkaar meten en ze kunnen zich aan elkaar optrekken. Ze kunnen hun ideeën, gedachten, talenten en humor uiten en delen. Het Leerlab vormt een prachtige, dynamische groep, voortkomend uit enthousiasme, eigenheid, talent en het unieke van ieder kind.

Download hieronder de procedure rondom het Leerlab.