Skip to content

Op IKC de Regenboog wordt vroeg vreemdetalenonderwijs aangeboden. In groep 1 t/m 8 staat wekelijks Engelse les op het programma. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zingen van Engelse liedjes, het (voor)lezen van Engelse kinderboeken en het bekijken van Engelse filmpjes. Het doel is vooral je verstaanbaar kunnen maken in, en het begrijpen van, het Engels. In de lessen wordt daarom vooral de nadruk gelegd op de spreek en luistervaardigheden van kinderen. In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met de methode iPockets. Deze methode werkt met thema’s die aansluiten bij de leeftijdsgroep. Ook specifiek Nederlandse onderwerpen zoals Sinterklaas en de Kinderboekenweek zijn toegevoegd aan de methode. De groepen 5 t/m 8 werken met de methode Take it easy. Via het smartbord spreken Native speakers in de klas. De leerlingen doorlopen de methode via thematische filmpjes, leuke muziekclips en prikkelende opdrachten.