IKC de Regenboog – Buitenschoolse opvang – SKAR

Buitenschoolse opvang, peuterwerk, de dagopvang, en basisschool de Regenboog vormen samen IKC de Regenboog. Een plek waar we onze deskundigheid hebben gebundeld om met elkaar een uitdagende, inspirerende speel-leeromgeving te creëren voor kinderen van 0 tot 13 jaar waarbij we continu werken aan de ontwikkeling van ieder kind.

BSO-groep de Sprookjesbende wordt in het gebouw van de basisschool opgevangen. Dit zijn de jongste kinderen van 4 tot en met 6 jaar. In de dependance (Parksingel 7) zitten de andere BSO-groepen. De kinderen lopen hier na schooltijd samen met de pedagogisch medewerkers naartoe.

Wij willen goed kunnen inspelen op de behoeften en ontwikkeling die past bij elke levensfase. Daarom zijn er drie leeftijdsgroepen op de BSO namelijk:

Groep Sprookjesbende                 4 t/m 6 jaar

Groep 7-Mijlslaarzen                     6 t/m 8 jaar

Groep Wilde bende                       8+

De activiteiten die we aanbieden zijn in samenspraak met de kinderen zoals: knutselen, muziek, toneel, koken, buitenspel, vrij spelen, sport en dans.
Tijdens kindvergaderingen worden de kinderen gestimuleerd om hun wensen en ideeën naar voren te brengen wat activiteiten betreft. Voor activiteiten bij ons geldt dat we ontwikkelingsgericht en kindvolgend werken. Niet het resultaat telt, maar het proces er naar toe.

In de schoolvakanties is de BSO hele dagen open vanaf 07:30. Er is dan een vakantieprogramma. Hierin staat naast het programma, ook belangrijke praktische informatie over de vakantie. Het vakantieprogramma wordt samengesteld in samenspraak met de kinderen. Tijdens vakanties werken we samen met BSO Drakenburcht. Benieuwd naar de sfeer op onze locatie of heeft u vragen? Kom gerust een keer bij ons kijken!

Openingstijden:

VSO:   dagelijks       07:00 of 07:30 – 08:30

BSO:   maandag      14:30 – 18:30

dinsdag         14:30 – 18:30

woensdag     12:15 – 18:30

donderdag    14:30 – 18:30

vrijdag           12:00 – 18:30

Voor meer informatie of het inschrijven van uw kind(eren) kunt u onze afdeling Klantcontact bereiken door te mailen naar klantcontact@skar.nl of door te bellen naar 0900 – 23 57 527.

Met vriendelijke groet,

Tessa Murre

t.murre@skar.nl