Hier vindt u alle relevante en praktische informatie over IKC de Regenboog. Bijvoorbeeld hoe u uw kind kunt aanmelden, de  IKC-gids, de meest recente nieuwbrieven, de kalender en de oudergeledingen (medezeggenschapsraad en ouderraad).